ODSZEDŁ PAN WOJCIECH GRĄDOWSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wojciecha Grądowskiego (08.09.1958-06.07.2018) byłego wieloletniego wicedyrektora (1992-2002) i dyrektora (2002-2006) Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

W osobie Pana Wojciecha żegnamy drogiego przyjaciela, bezgranicznie oddanego młodzieży i sprawom szkoły, pedagoga i wychowawcę, który całe życie zawodowe poświęcił szkole. Pan Wojciech Grądowski pozostanie w naszej pamięci jako doskonały pedagog, nauczyciel, dyrektor, wicedyrektor, a przede wszystkim wspaniały człowiek, pełen ciepła, uśmiechu, życzliwości i dobroci. Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boahterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP