EGZAMINY POPRAWKOWE 2018

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW Z JEDNĄ LUB DWIEMA OCENAMI  NIEDOSTATECZNYMI

przedmiot

data

godzina

sala

matematyka

27.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

język polski

28.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

język niemiecki

28.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

język angielski

28.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

geografia

28.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

chemia

28.08.2018

godzina 9:00

Sala 101

               

              UWAGA MATURZYŚCI  !!!!!!!!!!!!

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

ODBĘDZIE   SIĘ DNIA  21.08.2018 r.   o godz.  900

do 10 sierpnia   -  podanie do wiadomości na stronie internetowej www.oke.wroc.pl    

                            informacji o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

 

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8:15 z dowodem tożsamości.

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP