GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZEZ OKRES WAKACYJNY

W OKRESIE WAKACYJNYM SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ PRZYJMUJE UCZNIÓW I PETENTÓW
W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP