WSPÓŁPRACA NASZEJ SZKOŁY Z POLITECHNIKĄ OPOLSKĄ

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Naszą Szkołą a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej w dniu 16.01.2019 r. wystąpił z wykładem nt. „Mechanika lotu oraz konstrukcja,  budowanie i obsługa niekierowanych rakiet badawczych” nasz nauczyciel przedmiotów zawodowych Zbigniew Kapelan. Na tymże Wydziale powstał w obecnym roku szkolnym i akademickim kierunek lotniczy i astronautyczny. Do pierwszego spotkania studentów tego kierunku z naszymi uczniami doszło podczas tygodnia wynalazczości w listopadzie ubiegłego roku. Jak nam wszystkim wiadomo spotkania takie organizujemy co roku w naszej szkole. Studenci Politechniki Opolskiej wraz z dr. Mirosławem Kabacińskim przedstawili swoje doświadczenia w zakresie technik prowadzenia samolotów. Wykład cieszył się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie wśród uczniów kierunku mechanicznego.  Jednak nic nie powiedziano o technice rakietowej. W związku z tym, że u nas prowadzi się zajęcia modelarskie i techniczne z dziedziny rakiet,  zaproponowaliśmy w ramach rewanżu wykład z naszej strony o rakietach. Wykład trwał 3 godziny. Studenci dowiedzieli się o naszych działaniach w tym kierunku oraz doświadczeniach jakie przeprowadzamy. Następne spotkanie będzie dotyczyło warsztatów na których studenci będą uczyć się budować rakiety we własnym zakresie. Zaowocowało  to również chęcią stworzenia  Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rakietowego którego współzałożycielem z roku 2010 jest nasz nauczyciel przedmiotów technicznych Zbigniew Kapelan.  W marcu ma dojść do spotkania przedstawiciela PTR-u z Dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w celu omówienia dalszych działań.

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP