SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów na spotkanie w dniu 10.09.2019

Harmonogram spotkania:

17.00 - zebranie w sali gimnastycznej dla rodziców uczniów klas pierwszych,

17.15 - zebranie w sali gimnastycznej dla uczniów oraz rodziców uczniów klas maturalnych,

17.15 - ogólnoszkolne zebranie rodziców dla pozostałych klas,

18.00 - zebranie Rady Rodziców.

Po spotkaniu z wychowawcami w klasach, odbędzie się spotkanie i wybór przedstawicieli Rad Oddziałowych do Szkolnej Rady Rodziców.

 
Serdecznie zapraszamy

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP