PODZIĘKOWANIA DLA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MECHNICY

Szkolny Klub Wolontariatu Żeglugi dziękuje Społecznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy za wsparcie naszej akcji na rzecz zwierząt. Jesteście wielcy! 

  

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP