ZJAZD ABSOLWENTÓW

Szanowni Absolwenci, byli Pracownicy, Sympatycy Żeglugi!

We wrześniu (26.09.2020) odbędzie się w naszej szkole zjazd absolwentów połączony z siedemdziesięcioleciem placówki. Z tej okazji postanowiliśmy wydać album pamiątkowy, zawierający zdjęcia, wspomnienia, anegdoty, ciekawe informacje czy wycinki prasowe dotyczące życia Szkoły od zarania jej dziejów.

Zachęcamy do współudziału w tworzeniu tej pozycji poprzez dostarczenie materiałów, będących w Państwa posiadaniu. Stworzyliśmy do tego celu adres e-mail zegluga6zjazd@zegluga.edu.pl, na który można w formie elektronicznej przesyłać opisane pliki. Materiały w formie tradycyjnej można dostarczać do biblioteki szkolnej, umieszczone w opisanych kopertach, kartonach, teczkach.

W opisie prosimy  umieścić:

- nazwę wydarzenia, którego dotyczy informacja, zdjęcie, wspomnienie,

- datę wydarzenia,

- imiona i nazwiska uczestników,

- dane osoby dostarczającej: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Będziemy wdzięczni za wszelkie materiały, zastrzegamy sobie jednak prawo weryfikacji ze względu na charakter i objętość książki pamiątkowej.

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej adres e-mail dla albumu: zegluga6zjazd@zegluga.edu.pl

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP