ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone.

Nauczyciele przedmiotów pozostają do dyspozycji uczniów drogą mailową za pośrednictwem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP