KONTAKT ZE SZKOŁĄ

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego całkowitego zakazu obsługi bezpośredniej w Starostwie i jednostkach podległych proszę o kontakt:

- uczniowie i rodzice z wychowawcami: dziennik elektroniczny

- sekretariat : tel. + 48 502109935 lub e-mail: sekretariat@zegluga.edu.pl

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP