WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Wyniki egzaminów zawodowych dostępne będą w dzienniku elektronicznym w zakładce kariera/świadectwa kwalifikacji zawodowych

Wyniki będą dostępne tylko dla osób które zdały egzamin w całości – osoby które nie zdały egzaminu z 1 lub 2 części będą niewidoczne.

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP