KONSULTACJE OD 01.06 do 05.06.2020

Konsultacje dla uczniów:

- przedmiotowe
- przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
-przed egzaminem zawodowym

* Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem, poinformuj nauczyciela, że chcesz z nich skorzystać.

* Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

* Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

* Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

* W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

* Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

* Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

* Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

* Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Harmonogram konsultacji w Żegludze: 

 

 

Konsultacje dla uczniów zdających egzamin w CKZ MG.18, MG.19, MG.20 - przygotowyjące do egzaminu zawodowego w sesji lato 2020 odbędą się w terminach: 

 

 

Obraz może zawierać: tekst

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP