PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN W DNIACH 22.06-03.07.2020

Proszę zapoznać się z procedurami przedegzaminacyjnymi 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP