KIEROWCA MECHANIK - NOWY ZAWÓD

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
 
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.
 
Miejscem pracy kierowcy mechanika jest pojazd samochodowy, zespół pojazdów lub stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, ewentualnie miejsce załadunku i rozładunku pojazdu. Pracę można wykonywać na rzecz pracodawcy bądź prowadzić własną działalność gospodarczą po uzyskaniu niezbędnych uprawnień, o ile takie są wymagane. Kierowca mechanik może być zatrudniony na różnych stanowiskach związanych z usługami transportowymi, tj.: kierowca samochodu osobowego, dostawczego, uprzywilejowanego, a w przypadku posiadania wyższej kategorii prawa jazdy niż kategoria B odpowiednio do kierowania tymi pojazdami. 
 
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP