ŻEGLUGA NA KURSIE OPERATORA ŁĄCZNOŚCI

W okresie od 25 maja do 29 maja odbył się w szkole kurs na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu w służbie morskiej i żegludze śródlądowej. Pod okiem wybitnego fachowca odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wszyscy uczniowie ukończyli szkolenie, a po kilkudziesięciu godzinach wytężonej nauki przyszedł  czas na egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Część praktyczną zdało 100% uczniów. Test  teoretyczny zaliczyła większość zdających. Kilka osób musi poprawić test, więc będziemy trzymać za nich kciuki. Kurs został zfinansowany dzięki temu, że Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej uczestniczy w projeicie Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Szkoła realizauje projekt przy współrpacy Z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP