XXXIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku odbyło się XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Do Myślenic wybraliśmy się 4-osobową delegacją w składzie: Miłosz Możdżeń, Julia Śliwińska, Adrian Szczęsny oraz p.Ryszard Konfederak. Organizatorem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.

Sympozjum obfitowało w szereg wydarzeń. W czwartek 1 czerwca br. miały miejsce: Msza Św. za Ojczyznę, Apel Pamięci, oficjalne uroczystości w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sporu oraz zajęcia edukacyjne z pracownikami IPN oddział Kraków, natomiast w piątek 2 czerwca br.: gra miejska pt: „Ewakuacja”, złożenie kwiatów na grobie ostatniego kapelana na Westerplatte i wycieczka do Wadowic. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pan Mirosław Sanek, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pan Jarosław Szlachetka, Poseł na Sejm RP, Pan Piotr, Ćwik, Wicewojewoda Małopolski, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Józef Tomal, Starosta Powiatu Myślenickiego, Pan Maciej Ostrowski, Burmistrz Miast i Gminy Myślenice, Pan Adam Szatkowski, Prezes Klubu Szkół Westerplatte i przedstawiciele rodzin westerplatczyków, a także społeczność szkolna i lokalna.

Klub Szkół Westerplatte jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są bohaterscy Obrońcy Westerplatte. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach jest w klubie od 1996 roku. Przez wszystkie minione lata aktywnie realizowała cele statutowe takie jak: wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się w pracy dydaktycznej, wychowawczej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, rozwój świadomości narodowej i kulturowej młodzieży. W tych dniach Szkoła gościła delegacje 27 szkół klubowych.

Warto zaznaczyć, że każde sympozjum odbywa się w innej części kraju i jest okazją do poznawania Polski, jej regionów od Bałtyku aż po Tatry. Z każdego z miejsc delegacje szkół – uczniowie i nauczyciele wracają bogaci w nowe doświadczenia i wiedzę na temat historii, zabytków oraz osiągnięć „Małych Ojczyzn” na przestrzeni dziejów.

Konkurs plastyczny pt. „ Ty to masz szczęście, że w tym momencie, żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą” został zorganizowany w celu wizualnej wizualizacji porównawczej współczesności i walk na Westerplatte poprzez formę plastyczną w oparciu o myśl przewodnią Grzegorza Tomczaka.

Jury w składzie: Dyrekcja SP 2, p. Dyrektor MOKiS-u p. Anita Werner i nauczycielki historii i plastyki oraz artysta Rafał Zalubowski oceniło 132 prace biorąc pod uwagę ich twórczy charakter i ekspresję oraz estetykę dzieląc je na 4 kategorie wiekowe. Natalia Paczuła, uczennica klasy IITi zdobyła drugie miejsce w tym konkursie. Gratulujemy!

    

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP