WARSZTATY - BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DORGOWYM

Dziś w naszej szkole odbyły się warsztaty dla młodych i przyszłych kierowców pod hasłem "Bezpieczeństwo w ruchu drogowy,. Uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych wykładów dotyczących bezpiecznego poruszania się na drogach, uczestniczyli w warsztatach z szybkiego i prawidłowego reagowania oraz ćwiczyli pierwszą pomoc. Największą jednak atrakcją okazał się symulator dachowania, do którego ustawiały się długie kolejki uczniów. W trakcie tego wydarzenia odbyły sie również eliminacje do konkursu Bezpieczeństwo na drodze. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe go. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach  województwa opolskiego.
Po raz kolejny chcemy dotrzeć do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zmienia się jednak formuła spotkań. Nadal prelekcje do uczestników spotkań będą wygłaszać przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Polskiego Związku Motorowego, równocześnie spotkania mają być powiatowymi eliminacjami wiedzy z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla reprezentacji wszystkich szkół ponadpodstawowych danego powiatu. Zwycięzcy eliminacji powiatowych spotkają się w Niemodlinie w czerwcu 2018 roku na spotkaniu finałowym podsumowującym V edycję kampanii.
Tematyka prezentacji w trakcie spotkań:
1. Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym – Maciej Milewski podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu
2. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  
3. ZŁOTE ZASADY FIA – Chcę być bezpieczny – Marek Pańka Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego
4. „Wybrane zagadnienia techniki kierowania samochodem – ich wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego” – Dominik Grabowski  – egzaminator WORD Opole
 

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP