OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY TĘCZA

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Tęcza". 
 
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 
Ideą Konkursu jest :
-         szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych;
-         propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
-         rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią;
-         aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie  i honorowanie ich dokonań;
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów
 i szkół średnich.
 
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:        
-         rysunek ( format A4) wykonany dowolną techniką;
-         praca malarska ( format A4 lub A3);
-         zestaw fotografii – max.  3 zdjęcia (format pocztówkowy);
 
Temat główny Konkursu  ustalany w Regulaminie winien być ilustrowany poprzez wykonanie prac na temat człowieka, przyrody i krajobrazu Regionu .Prace mogą dotyczyć portretów, okazów flory, fauny, pejzażu okolicy itp.
 
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP