DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

Agnieszka Kossakowska

Wicedyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

 Justyna Miedzak-Dyka

Kierownik praktyk zawodowych

 Grzegorz Nadolski

Kierownik Orkiesty Szkolnej

 Krzysztof Ligenza

Kierownik Statku Szkolnego "Mjr Sucharski"

Marcin Czech

Kierwonik internatu

Elżbieta Żarska

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP