EGZAMIN ZAWODOWY - KLASA IV

TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMONÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDSLĄDOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Część pisemna -  15 CZERWCA 2015 godz. 12.00 – dla wszystkich zawodów

 

Część praktyczna:

- technik mechanik - 16 czerwca 2015 godz. 9.00

- technik żeglugi śródlądowej - 16 czerwca 2015 godz. 9.00

- technik informatyk - 16, 17 czerwca 2015, II zmiana godz. 15.00

- technik pojazdów samochodowych - 16, 17 czerwca 2015, II zmiana godz. 15.00

Absolwent stawia się 30 minut przed ustaloną godziną egzaminu. 

  • harmonogram egzaminów sesja 2015                                       

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

  • technik informatyk                                       
  • technik żeglugi śródlądowej                          
  • technik mechanik                                          
  • technik pojazdów samochodowych               

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAWODZIE

 

Instrukcja dla ucznia (obowiązkowo się zapoznać) 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

Harmonogram egzaminów sesja styczeń lato 2018:

 

technik żeglugi śródlądowej kwalifikacja a.37                

technik żeglugi śródlądowej kwalifikacja a.38      

technik informatyk kwalifikacja e.12                              

technik informatyk kwalifikacja e.13                               

technik informatyk kwalifikacja e.14                               

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.12    

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.18    

technik mechanik kwalifikacja m.19                               

technik mechanik kwalifikacja m.20                                

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.42    

technik mechanik kwalifikacja m.44                                

 

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

technik informatyk

 - informator

technik żeglugi śródlądowej

 - informator

technik mechanik  - informator
technik pojazdów samochodowych  - informator

 

EGZAMIN ZAWODOWY

         

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP