EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAWODZIE

 

Instrukcja dla ucznia (obowiązkowo się zapoznać) 

 

 

Harmonogram egzaminów sesja lato 2020: 

 

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

technik informatyk

 - informator

technik żeglugi śródlądowej

 - informator

technik mechanik  - informator
technik pojazdów samochodowych  - informator

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP