EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAWODZIE

 

Instrukcja dla ucznia (obowiązkowo się zapoznać) 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

Harmonogram egzaminów sesja zima 2019:

 

technik żeglugi śródlądowej kwalifikacja a.37                

technik żeglugi śródlądowej kwalifikacja a.38      

technik informatyk kwalifikacja e.12                             

technik informatyk kwalifikacja e.13                               

technik informatyk kwalifikacja e.14                              

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.12    

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.18    

technik mechanik kwalifikacja m.19                               

technik mechanik kwalifikacja m.20                                

technik pojazdów samochodowych kwalifikacja m.42    

technik mechanik kwalifikacja m.44                                

 

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

technik informatyk

 - informator

technik żeglugi śródlądowej

 - informator

technik mechanik  - informator
technik pojazdów samochodowych  - informator

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP