EGZAMIN ZAWODOWY - KLASA IV

TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMONÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDSLĄDOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Część pisemna -  15 CZERWCA 2015 godz. 12.00 – dla wszystkich zawodów

 

Część praktyczna:

- technik mechanik - 16 czerwca 2015 godz. 9.00

- technik żeglugi śródlądowej - 16 czerwca 2015 godz. 9.00

- technik informatyk - 16, 17 czerwca 2015, II zmiana godz. 15.00

- technik pojazdów samochodowych - 16, 17 czerwca 2015, II zmiana godz. 15.00

Absolwent stawia się 30 minut przed ustaloną godziną egzaminu. 

  • harmonogram egzaminów sesja 2015                                       

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

  • technik informatyk                                       
  • technik żeglugi śródlądowej                          
  • technik mechanik                                          
  • technik pojazdów samochodowych               

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP