Zgoda opiekuna
Każdy nieletni uczestnik imprezy Game Jam 2019 musi posiadać wydrukowaną i podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w wydarzeniu.

Wzory zgody do pobrania:
Wersja PDF: http://zegluga.edu.pl/gamejam/_resources/zgoda-opiekuna.pdf
Wersja Word: http://zegluga.edu.pl/gamejam/_resources/zgoda-opiekuna.doc
Wersja OpenOffice: http://zegluga.edu.pl/gamejam/_resources/zgoda-opiekuna.odt
Żegluga Facebook Cupsell