2ti 2Technik informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf SG2 j.angielski-1/2 KU 214
M2J3-2/2 ID 213
M2J3-1/2 TM 219
j.angielski-2/2 MB 206
M2J3-1/2 TM 219
M3J2-2/2 KW 212
wf SG1
2 8:55- 9:40 r_angielski-1/2 KU 214
r_angielski-2/2 MB 206
M1J3-1/2 MB 206
M2J3-2/2 ID 213
M2J3-1/2 TM 219
j.angielski-2/2 MB 206
M2J3-1/2 TM 219
M3J2-2/2 KW 212
wf SG2
3 9:50-10:35 j.polski AB 201 M2J3-1/2 TM 219
M4J1-2/2 ID 213
M3J2-1/2 TK 218
M2J3-2/2 ID 213
M2J3-1/2 TM 219
M3J2-2/2 KW 212
r_angielski-1/2 KU 214
M4J1-2/2 ID 213
4 10:55-11:40 M4J1-1/2 KW 212
M4J1-2/2 ID 213
M2J3-1/2 TM 219
M4J1-2/2 ID 213
M3J2-1/2 TK 218
M2J3-2/2 ID 213
M2J3-1/2 TM 219
M3J2-2/2 KW 212
M4J1-1/2 KW 212
j.niemiecki-2/2 BO 17
5 11:45-12:30 M3J2-1/2 TK 218
M2J3-2/2 ID 213
matematyka JM 16 r_matematyka JM 16 matematyka JM 16 M4J1-1/2 KW 212
M2J3-2/2 ID 213
6 12:35-13:20 M3J2-1/2 TK 218
M2J3-2/2 ID 213
religia WW 0 j.niemiecki-1/2 BO 17
M1J3-2/2 MB 206
j.polski AB 201 M4J1-1/2 KW 212
M2J3-2/2 ID 213
7 13:25-14:10 M3J2-1/2 TK 218
M3J2-2/2 KW 212
przedsięb. ZL 17 religia WW 0 j.polski AB 201 programowanie
8 14:15-15:00 M3J2-1/2 TK 218
M3J2-2/2 KW 212
z. z wych. 16 j.angielski-1/2 KU 214 r_angielski-2/2 MB 206 programowanie
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum