1ts 1Technik pojazdów samochodowych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Rys. tech. ZK 10 j.angielski MB 206   CKPiU j.polski #p 205
2 8:55- 9:40 DiNPS LE 106 fizyka KP 101 matematyka #m 22 CKPiU matematyka #m 22
3 9:50-10:35 geografia #g 214 j.polski #p 205 j.angielski MB 106 CKPiU e_dla_bezp #e 106
4 10:55-11:40 informatyka AP 216 matematyka #m 22 EiEWP GN 18 CKPiU biologia #b 201
5 11:45-12:30 wf AZ SG1 BHiP LE 106 PKM ZK 10 CKPiU chemia VB 201
6 12:35-13:20 wf AZ SG1 BPS LE 106 wos #wo1 14 CKPiU j.niemiecki BO 17
7 13:25-14:10 religia #r 0 historia #h 207 j.niemiecki BO 17 CKPiU wf AZ SG2
8 14:15-15:00   z. z wych. #w 206   CKPiU religia #r 0
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum