4ti1 4Technik informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 M4J3-2/2 #II 218 j.angielski-1/2 KK 14 j.polski TS 205 z. z wych. TM 219 j.niemiecki-1/2 DS 113
j.angielski-2/2 #IA 206
2 8:55- 9:40 M4J3-2/2 #II 218 matematyka JM 16 j.polski TS 205 r_matematyka JM 16 r_matematyka JM 16
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 DS 113
M4J3-2/2 #II 218
matematyka JM 16 religia WW 0 r_matematyka JM 16 wf AZ @
4 10:55-11:40 wf AZ SG1 j.polski TS 205 matematyka JM 16 u_hist.i sp. RK 207 wf AZ SG1
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 KK 14
j.niemiecki-2/2 #INn 113
r_informat.-1/2 EW 216
j.angielski-2/2 #IA 206
r_matematyka JM 16 u_hist.i sp. RK 207 M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
6 12:35-13:20 u_hist.i sp. RK 207 r_informat.-1/2 EW 216
j.niemiecki-2/2 #INn 113
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
M4J3-1/2 TM 219
j.angielski-2/2 #IA 206
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
7 13:25-14:10 religia WW 0 M4J3-1/2 TM 219
r_informat.-2/2 #IRI 218
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
j.angielski-1/2 KK 14
8 14:15-15:00   M4J3-1/2 TM 219
r_informat.-2/2 #IRI 218
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
M4J3-1/2 TM 219
M4J3-2/2 #II 218
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum