INFORMACJE DLA RODZICÓW

Bank Pomocy (terminarz konsultacji koleżeńskich)                             

Wpływ czytania na młodzież                                                                     

 

             
 • Dane dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017
 • Harmonogram spotkań z rodzicami w roku 2017/2018 
 • Polisa 2016/2017
 • Polisa 2017/2018
 • procedura zgłaszania szkody 

 • szkolny zestaw podręczników                          

 • Szkoła dla rodziców

 • Informacja o wydawanych orzeczeniach i opiniach przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 • regulamin studniówki

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP