INFORMACJE DLA RODZICÓW

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 25 8882 1032 2001 0024 9803 0004

 

Bank Pomocy (terminarz konsultacji koleżeńskich)                             

Wpływ czytania na młodzież                                                                     

 

 • Polisa 2019/2020
 • Nr polisy : 90000057117

link do zgłoszenia szkody
https://bezpieczny.pl/szkoda-generali

link do Ogólnych Warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli Uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Link do Karty Produktu:

https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

Kontakt z opiekunem polisy

https://www.mariuszbolik.pl

 

 

            
 • Polisa 2018/2019
 • procedura zgłaszania szkody
 • Dane dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018

 • Harmonogram spotkań z rodzicami w roku 2020/2021 
 • Polisa 2016/2017
 • Polisa 2017/2018
 • procedura zgłaszania szkody 

 • szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021        - klasy pierwsze
 • szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021        - klasy 2-5

 • Szkoła dla rodziców

 • Informacja o wydawanych orzeczeniach i opiniach przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 • regulamin studniówki

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP