OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY "POSZUKIWANIE TALENTÓW"

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwanie Talentów. Każdy z Was może wziąć w nim udział, jeśli tylko chciałby podzielić się swoją fascynacją i pięknem otaczającego go świata. Choć jest to konkurs fizyczny, nie wymaga się w nim rozwiązywania zadań rachunkowych. 

 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Opis
Prace konkursowe można zgłaszać w następujących kategoriach:

• Pisanie o fizyce i astronomii:
- napisz limeryk na temat fizyki;
- opisz zdarzenie, w którym uczestniczyłeś i przedstaw, jaką rolę odgrywaływ nim zjawiska i prawa fizyczne;
- przeprowadź wywiad z fizykiem (osobiście lub przez telefon, listownie lub przez internet), napisz artykułu o tym uczonym i rozpowszechnij informację o nim w szkole;
- sformułuj pytanie dotyczące zjawiska fizycznego, z którym się spotkałeś i które Cię zadziwiło.

• Doświadczenia:
- wykonaj i opisz doświadczenie zaproponowane przez Komitet Organizacyjny Konkursu;
- wykonaj i opisz opracowane przez siebie doświadczenie fizyczne.

• Fizyka i sztuka:
- zaprojektuj i wykonaj plakat tak, aby zainteresować kolegów lub znajomych fizyką lub astronomią;
- zaprojektuj znaczek pocztowy o tematyce związanej z fizyką lub astronomią;
- wykonaj rysunek lub obrazek, który ilustruje zagadnienia związane z fizyką lub astronomią lub przedstawia słynnego fizyka.

• Fizyka i fotografia:
- wykonaj zdjęcie zjawiska fizycznego (lub serię zdjęć dotyczących jednego zjawiska) i napisz interpretację fizyczną tego zjawiska;
- nakręć krótki film (czas trwania nie może przekraczać 3 minut) o zjawisku fizycznym z nagraniem narracji dotyczącej jego interpretacji fizycznej.

• Fizyka dla najmłodszych:
- zaprojektuj i opisz zabawę dla młodszych dzieci, w której przedstawisz im wybrane zjawisko lub prawo fizyczne;
- napisz artykuł lub historyjkę, która wyjaśni młodszym dzieciom wybrane prawo, zasadę lub odkrycie fizyczne.

Nagrody
Główną nagrodą jest wyjazd naukowy za granicę do jednego z centrów współczesnej fizyki w Europie. Wezmą w nim udział zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z dwóch kategorii wiekowych:
- uczniowie gimnazjów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci z grupy szkół ponadgimnazjalnych mają prawo wstępu na studia z pominięciem standardowego postępowania kwalifikacyjnego na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność „Fizyka”, „Fizyka nauczycielska”, „Astronomia”).

Data zakończenia konkursu

2015-04-18
Strona konkursu / regulamin
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP