MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY - "CZŁOWIEK ROBOT"

Międzynarodowy Konkurs Graficzny Człowiek - robot kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i za główny cel stawia sobie upowszechnianie i popularyzację artystycznej fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu. 

Plakat pt. „Człowiek robot” powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z cyfryzacją społeczeństwa (np. problem ochrony danych osobowych i tożsamości jednostki, wojna cybernetyczna, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie informacyjne, uzależnienia od komputera, gier, Internetu itp.) lub wypromować pozytywne skutki cyfryzacji (przyspieszenie postępu technologicznego, sieci i telekonferencje naukowe, szybszy dostęp do informacji, w tym ze źródeł niezależnych, cyfryzacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwów, systemy ostrzegania przed kataklizmami, elearning, praca zdalna itp.). Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z cyfryzacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu: http://www.zspk.malopolska.pl/nowa/graphcomp/pl/site4pl.html

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP