DLA MATURZYSTY

Terminy egzaminów maturalnych dostępne pod adresem: 

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EG%20EM%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r..pdf

 

DEKLARACJE  DLA ABSOLWENTÓW

Załącznik 1a_N  –  absolwent,  który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017.

Załącznik 1d_S  –  absolwenta, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 oraz  przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Załącznik 1c_N – absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

oraz

Załącznik 7b_S  – oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 26a – Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Załącznik 26b – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

 

ważne terminy dla absolwentów :  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATabs218v2.pdf

ważne terminy dla ucznia:  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz218v2.pdf

 

Kompedium wiedzy o maturze  https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych

Wskazówki OKE dla maturzystów

 

 

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP