DLA MATURZYSTY

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla maturzystów

 

Terminy egzaminów maturalnych dostępne pod adresem: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

DEKLARACJE  DLA ABSOLWENTÓW

Komplet deklaracji: https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/

 

Załącznik 1a  –  absolwent,  który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2017/2018.

Załącznik 1d  –  absolwenta, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 oraz  przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Załącznik 1c – absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

oraz

Załącznik 7a_N  – oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 7b_S  – oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 26 – Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

 

 

ważne terminy dla absolwentów :  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATabs220.pdf

ważne terminy dla ucznia:  https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz220.pdf

Kompedium wiedzy o maturze  https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych

Wskazówki OKE dla maturzystów

 

 

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP