ZJAZD ABSOLWENTÓW

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLADOWEJ 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu na uroczyste obchody 70-lecia szkoły, które odbędą się 26.09.2020r. Szczegółowy informacje dotyczące programu uroczystości, miejsca balu oraz kosztów uczestnictwa podane są w poniższych linkach. Bal Absolwentów odbędzie się w nowej części Lewady, zapewniony będzie transport w obie strony.

 1. deklaracja uczestnictwa w zjeździe,
 2. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku,
 3. harmonogram zjazdu,
 4. regulamin zjazdu.

UWAGA:
Tylko rejestracja (DEKLARACJA  + zgoda na rozpowszechnienie wizerunku  ) dokonana do 31.05.2020 r. i wpłata w kwocie odpowiadającej wybranej wersji uczestnictwa uprawniają absolwenta do udziału w Zjeździe Absolwentów Żeglugi  w dniu 26 września 2020 r.

Deklarację można przesłać pocztą tradycyjną na adres Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowj im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu lub na adres email: zegluga6zjazd(at)zegluga.edu.pl

Nr konta bankowego do dokonywania wpłat: 83 1240 1659 1111 0010 9428 2712
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię osoby uczestniczącej w zjeździe.

Kontakt w sprawach związanych ze VI Zjazdem Absolwentów Pan Krzysztof Kaczmar tel. +48 606 365 822

 

FANTASY 2

PRZEDSTAWIENIE ŻEGLUGOWY SWIAT FANTASY 2

Hogwart przestaje istnieć zniszczony przez Lorda Voldemorta. Nauczyciele opuszczają siedzibę, uczniowie wracają do domów. Każdy z nich może zająć się magią na własną rękę, ale czy to bezpieczne? Przecież nie ukończyli edukacji. Co zrobić, gdy nasz Hogwart przestaje istnieć? Gdzie się udać po radę, po wiedzę? Co począć ze zrodzonymi w szkole magii przyjaźniami? McGonagall radzi trojgu przyjaciołom – Harry’emu, Hermionie i Ronowi szukać odpowiedzi w pozostałych w zgliszczach książkach. Znaleziony dziennik dawnego badacza szkół mugolskich odsyła paczkę do tajemniczej „Żeglugi”, gdzie dyrektorem jest Jack Sparrow, a nauczyciele posiadają niezwykłe umiejętności…

INFORMACJE/DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami                           

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

 • statut szkoły                                                      
 • koncepcja pracy szkoły                                     
 • regulamin mundurowy                                     
 • organizacja roku szkolnego                                               
 • wychowawcy klas                                              
 • terminarz posiedzeń rady pedagogicznej           
 • przydział czynności dodatkowych                        
 • ważniejsze uroczystości szkolne                        
 • kontrola dziennika                                               
 • zajęcia dodatkowe                                               
 • karta wycieczki                                                    
 • prcocedury postępowania w przypadku zagrożeń 
 • bezpieczna szkoła  
 • program wychowawczo profilaktyczny 
 • program wychowawczy szkoły 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom 
 • przeciwdziałanie wagarom 
 • zdrowy styl życia 
 • deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii 
 • zajęcia rewalidacyjne - klauzula 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce 
 • RODO - klauzula informacyjna 
 • Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty  
 • Regulamin programu stypendialnego FAMET  

 

Przydatne linki:

 • dla nauczycieli    
 • dla uczniów         

 

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2017/2018:

 • przedmiotowych                  
 • interdyscyplinarnych          
 • zawodowych                     

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa  

Upoważnienie do wydanie duplikatu  

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji    

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat ……………………………………………..

                         (jakiego- imię nazwisko)

 

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309

AKADEMIA CISCO W ŻEGLUDZE

 •  
 •  
 •  

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza w akademii jest przekazywana za pomocą różnorodnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są zajęcia na platformie e-learningowej NetSpace oferującej zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu do nauki sieci komputerowych Cisco Packet Tracer uczniowie mają możliwość rzeczywistego modelowania i konfigurowania sieci oraz urządzeń sieciowych. Oprogramowanie przygotowane przez Cisco pozwala na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności nie tylko w szkole ale także w domu.

Program akademii jest na bieżąco aktualizowany tak, aby uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oferujemy bezpłatnie naszym uczniom na zajęciach edukacyjnych kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. Każdy uczeń, który ukończy kurs i zda egzamin końcowy otrzymuje międzynarodowy certyfikat Cisco, który odzwierciedla posiadane umiejętności i jest uznawany na całym świecie. Egzaminy cząstkowe i egzamin certyfikujący są zdawane on-line na serwerach w USA. Materiał nauczania i egzaminy są w języku polskim lub angielskim do wyboru przez uczestnika kursu.

Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej , oferujemy Naszym uczniom bezpłatnie kursy:

1. Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software

Kurs pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz umiejętności pracy w dziale IT (serwis, klasyczna obsługa klienta i zdalna w helpdesku), dzięki czemu przyszli technicy informatycy są lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje:

 1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
 2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
 3. Montaż komputera – krok po kroku
 4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 5. Podstawy systemów operacyjnych
 6. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 7. Podstawy drukarek i skanerów
 8. Podstawy sieci
 9. Podstawowe zabezpieczenia
 10. Umiejętności komunikacyjne
 11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
 12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
 15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

LITERACKA

Strona w przygotowaniu

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP