MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Miejsce pracy i typowe prace absolwentów:

Absolwenci w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni:

- stacjach obsługi samochodów,

- w stacjach badań pojazdów przy ocenie stanu technicznego i dopuszczeniu pojazdów do ruchu,

- w zakładach napraw samochodów,

- w przedsiębiorstwach posiadających własne zaplecze techniczne do przeprowadzania napraw i obsługi pojazdów,

- w rzemieślniczych zakładach naprawczych.

   Do typowych stanowisk pracy absolwentów należą:

- stanowiska do mycia i czyszczenia, smarowania i konserwacji pojazdów,

- uniwersalne stanowisko obsługowo-naprawcze,

- stanowiska specjalizowane do napraw, kontroli i regulacji zespołów, podzespołów oraz sprzętu.

 

Wymagania fizyczne i psychiczne stawiane kandydatom do zawodu:

- zainteresowania techniczne,

- koordynacja sensomotoryczna,

- wyobraźnia przestrzenna,

- podzielność uwagi,

- szybka orientacja i spostrzegawczość,

- opanowanie,

- zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku,

- odporność na warunki środowiska pracy,

- zdolność koncentrowania uwagi.

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP