TECHNIK MECHANIK

KLASA OBJĘTA SPECJLANYM PATRONATEM FIRMY FAMET S.A.
 

  


Technik mechanik zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in. jako:

  •  organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
  • kontrolerzy jakości w zakładach produkcyjnych,
  • instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
  • dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

TECHNIK MECHANIK

na podbudowie kwalifikacji M.19. użytkowanie obrabiarek skrawających – posiada wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i podstaw programowania urządzeń skrawających takich jak: tokarki, frezarki, obrabiarki CNC. Uczeń zdobywa również kompetencje związane z wykorzystaniem graficznych programów wspomagających projektowanie – programy typu CAD oraz komputerowym wspomaganiem wytwarzania – programy typu CAM. Jest przygotowany do pracy np.: w biurze konstrukcyjnym na stanowisku asystenta projektanta oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość wykorzystywania technik komputerowych w obsłudze obrabiarek również sterowanych numerycznie typu CNC.

 TECHNIK MECHANIK  

na podbudowie kwalifikacji M.20. wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – posiada wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji, naprawy i podstaw projektowania maszyn i urządzeń. Kształcenie obejmuje również kurs spawacza zakończony egzaminem państwowym. Absolwent tego kierunku znajduje zatrudnienie w zakładach mechanicznych, naprawczych, wytwórczych oraz  metalurgicznych na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn.

 

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

  

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP