TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHOWYCH

Atuty zawodu:


Zawód nauczany wg nowoczesnego programu, którego zaletą jest dostosowanie treści nauczania do wymogów nowoczesnej techniki samochodowej i zapotrzebowania rynku pracy.

Kwalifikacje:


 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zdobyte umiejętności:


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

W toku 4-letniej nauki uczeń zdobędziesz wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE we Wrocławiu. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z kilkunastu przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Praktyczne umiejętności nabędziesz na zajęciach w pracowni diagnostyki pojazdów, pracowni mechatroniki samochodowej oraz innych będących na wyposażeniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz podczas realizacji miesięcznej praktyki zawodowej. Otrzymasz również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych) i podstaw przedsiębiorczości.
 

Perspektywy zatrudnienia:


Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodowej
 • instytucjach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi lub ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmującymi się ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Studia:


Absolwent Technik pojazdów samochodowych, po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość dalszej nauki na studniach politechnicznych, na wszystkich kierunkach

 

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP