TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHOWYCH

Zawód nauczany wg nowoczesnego programu, którego zaletą jest dostosowanie treści nauczania do wymogów nowoczesnej techniki samochodowej i zapotrzebowania rynku pracy. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

 • zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych,

 • zakładach naprawczych pojazdów samochodowych,

 • stacjach kontroli pojazdów,

 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

 • instytucjach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi lub ich częściami,

 • w zakładach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,

 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych,

 • instytucjach zajmującymi się ubezpieczeniami komunikacyjnymi,

 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

W toku 4-letniej nauki uczeń zdobędziesz wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE we Wrocławiu. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z kilkunastu przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Praktyczne umiejętności nabędziesz na zajęciach w pracowni diagnostyki pojazdów, pracowni mechatroniki samochodowej oraz innych będących na wyposażeniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz podczas realizacji miesięcznej praktyki zawodowej. Otrzymasz również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych) i podstaw przedsiębiorczości.

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP