TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

UCZNIOWIE UCZĄCY SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ OTRZYMUJA DARMOWE UMUNDUROWANIE, SĄ ZWOLNIENIE Z OPAŁTY STAŁEJ ZA BURSĘ SZKOLNĄ. KLASA OBJĘTA PATRONATEM GRUPY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ZAK S.A. 

Technik żeglugi śródlądowej

Najwyższa zdawalność końcowych egzaminów zawodowych w kraju

  • zajęcia na pływalni
  • praktyki na statku szkolnym
  • tygodniowy kurs ratownictwa morskiego kończący się wydaniem międzynarodowego certyfikatu uprawniającego do pływania na statkach morskich
  • zajęcia specjalistyczne odbywają się na symulatorze siłowni okrętowej
  • miesięczne praktyki w kraju i za granicą na statkach śródlądowych i morskic
  • darmowe umundurowanie, uczniowie zwolnienie z opłaty za burse szkolnę (płacą jedynie za wyżywienie)

               

Szkoła posiada Międzynarodową Konwencję Morską uprawniającą absolwentów technikum żeglugi śródlądowej do podejmowania pracy na statkach morskich w służbie maszynowej.

Zdobycie certyfikatu ISO 9001:2008 potwierdza wysoką jakość w całym obszarze pracy szkoły.

Miejsce pracy i typowe prace absolwentów:

Absolwent technikum o specjalności żegluga śródlądowa znajdzie zatrudnienie na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego lub w administracjach wodnych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku asystenta w służbie pokładowej lub w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje na stanowisko bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn.

   Wymagania fizyczne i psychiczne stawiane kandydatom do zawodu:

Kandydat do technikum zawodowego o specjalności żegluga śródlądowa, powinien odznaczać się prawidłową i silną budową fizyczną, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, dobrym wzrokiem i słuchem, zdolnością rozróżniania barw, opanowaniem szybką orientacją, zdolnością koncentracji i podzielenia uwagi, wyobraźnią przestrzenną oraz zmysłem organizacyjnym.

Nie powinna podejmować nauki młodzież wykazująca wady wzroku i słuchu, daltonizm, epilepsję, skłonności do chorób reumatycznych, płucnych i układu trawienia oraz młodzież o ograniczonej sprawności fizycznej.

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP