AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

im. Boh. Westerplatte

„Żegluga-Koźle”

 

47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Boh. Westerplatte 1
Nr KRS-u 0000362510
Regon 160374587
Nr konta 91 888 21 032 2001 0029 1349 0001 tytuł „darowizna”
email: stowarzyszeniezegluga@gmail.com 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boh. Westerplatte „Żegluga-Koźle” powstało 09.08.2010 roku.
 Cele Stowarzyszenia:
• tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej, teatralnej i tanecznej w     formach koncertowych i usług muzycznych,
• wspieranie działalności pozalekcyjnej funkcjonującej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boh. Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
• inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania,
• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich rodzinom,
• inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań, seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych, artystycznych i innych,
• propagowanie dorobku młodzieży, szkoły w kraju i za granicą, wspomaganie i tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boh. Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu i członków Stowarzyszenia,
• organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy, szkolenia i inne imprezy kulturalno-artystyczne,
• prowadzenie projektów, w tym również o charakterze międzynarodowym, organizowanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej z innymi instytucjami (szkoły, orkiestry,  urzędy, firmy itp.)
• podejmowanie społecznych działań wychowawczych służących muzycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, poprzez kształtowanie w nich postaw aktywności społecznej,
• podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry szkolnej,
• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności ruchu instrumentalnego, wokalnego i tanecznego.

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP