WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”:

1)    Zbigniew Kapelan – prezes

2)    Krzysztof Ligenza – wiceprezes

3)    Krzysztof Kaczmar – wiceprezes

4)    Joanna Miszczyk-Golec – sekretarz

5)     Honorata Czech-Kulla – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”:

1)    Koryna Kupka – Gaj – przewodnicząca

2)    Waldemar Wczasek – członek

3)    Tomasz Siemaszko – członek

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP