WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "POMAGANIE JEST FAJNE"

Szkolny Konkursu Plastyczny pt. "Pomaganie jest fajne" ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Uczestnicy konkursu: uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu
Przedmiot konkursu: wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”, format prac i technika dowolna
Kryteria oceny: zgodność z tematyką, atrakcyjność i pomysłowość.
Jury w składzie:
• Izabela Domek – nauczyciel informatyki
• Tomasz Marenin – nauczyciel informatyki
• Michał Domerecki - nauczyciel informatyki

Po burzliwych naradach powołana komisja konkursowa ustaliła werdykt:
I miejsce zajęła uczennica  Kamila Paczuła kl. I Ti 1
II miejsce zajęła uczennica Natalia Paczuła kl. III Ti 2
III miejsce zajęli:  uczeń Jakub Górecki kl. II Tsi i uczennica Klaudia Pałosz kl. I Ti 1

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP