LEKCJE ZAWODOZNAWCZE – TECHNIK MECHANIK

W dniu 21.01.2019 gościliśmy w naszej szkole dwie grupy uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej Nr 12. W trakcie zorganizowanych zajęć młodzieży został zaprezentowany kierunek kształcenia Technik Mechanik. Uczestnicy mogli samodzielnie rozwiązać zadanie z rysunku technicznego oraz poznać tajniki obróbki CNC, wypalając przygotowane wcześniej  przez prowadzących grafiki. Efekty ich pracy można zobaczyć na dołączonych zdjęciach.

3ti I MIEJSCE W KONKURSIE ŻEGLUGOWEJ KOLĘDY

Zapraszamy do obejrzenia kolędy w wykonaniu klasy 3ti, kóra zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Żeglugowej kolędy". Gratulujemy. 

ZEBRANIE I KOLĘDOWANIE 2019

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów Naszych uczniów na ogólnoszkolne zebranie rodziców połączone ze wspólnym kolędowaniem, które odbędzie się 22.01.2019 w sali gimnastycznej o godz. 17:00. Zebranie rodziców zaplanowane jest na godzinę 17:30, a po zebraniach rodziców odbędą się spotkania trójek klasowych. Serdecznie zapraszamy.

 

ALARM I STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 1/P_150/2019z dnia21.01.2019 informuje, iż w dniu20.01.2019 w strefie opolskiej oraz m. Opole.

wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj.

1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 160 mikrogram/m3,

2. Opole, ul. Koszyka – 157 mikrogram/m3,

3. Zdzieszowice, ul. Piastów – 173 mikrogram/m3.

pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.150μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych

Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:

a)    Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.

b)   Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10

c)    Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
  • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

   Przemysław Cyprys

Dyżurny WCZK

PODZIĘKOWANIA DLA ORKIESTRY

Podkategorie

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP